Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp Đại Nghĩa - Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm.

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp Đại Nghĩa - Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp Đại Nghĩa - Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, cụ thể như sau:     

Tên dự án: đường liên ấp Đại Nghĩa - Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm                 

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm kết nối đồng bộ với công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần hoàn thành tiêu chí số 2 (giao thông) trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới tuyến đường với chiều dài khoảng 3.217m, nền đường rộng 5,0m; Bề rộng mặt đường 3,0m; Tải trọng 5 tấn; Cao độ +2,2m. Đồng thời, công trình còn đầu tư thay mới 02 cống thủy lợi đường kính mỗi cống 100cm.

- Ước tổng mức đầu tư: 10.710.612.785 đồng.

- Tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2020. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Kim Ngân (Nguồn: Quyết định số 719/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan