Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 13/4/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 713QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2018 – 2020

Ban chỉ đạo gồm 30 thành viên do Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

Chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, "thế trận lòng dân" vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, làm nồng cốt giữ vững ổn định chính trị và chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Hàng năm, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm định, đề nghị các cấp có thẩm quyền phê chuẩn, làm cơ sở để các địa phương xây dựng quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật. Khảo sát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch động viên quốc phòng, xác định chỉ tiêu động viên cho các cấp và kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh.

Giúp UBND tỉnh xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long. Xây dựng các phương án diễn tập hàng năm do cơ quan Quân sự, Công an, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thực hiện.

Thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để quan hệ công tác; được phép trưng dụng cán bộ chuyên môn của các ban ngành để giúp việc cho Ban Chỉ đạo; được dự trù kinh phí để phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                     (T.Trang nguồn QĐ 713/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan