Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Tòa nhà phức hợp - văn phòng - thương mại Vĩnh Long.

  Ngày 20/3/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Kết quả thẩm định số 315/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Tòa nhà phức hợp - văn phòng - thương mại Vĩnh Long.

- Tên dự án: Tòa nhà phức hợp - văn phòng - thương mại Vĩnh Long.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án gồm 02 khối nhà A và B. Mỗi khối cao 05 tầng và 01 tầng hầm. Bố trí 02 khối nhà A và B tương đối đối xứng nhau qua khu đất công viên.

Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình dân dụng, cấp III.

- Chủ đầu tư: Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Long Hồ.

- Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp.

- Nhà thầu tham gia khảo sát, thiết kế: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Xây dựng Thương mại P & K.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà phức hợp - văn phòng - thương mại Vĩnh Long. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

                                                                             Thảo (Nguồn 315/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan