Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Hủy bỏ Quyết định công nhận/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ngày 05/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử chuyên ngành xây dựng số 386/QĐ-BXD ngày 08/7/2015 và thu hồi mã số LAS-XD 1504 đã cấp cho phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Thời đại. Địa chỉ phòng thí nghiệm trên Quyết định công nhận : số 29A đường Thái Bình, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

          Theo đó, Bộ Xây dựng giao Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                               ( T.Trang nguồn QĐ 204/QĐ-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan