Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Vĩnh Long

Ngày 28/3/2018, Ông Lê quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc Bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Vĩnh Long, gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Trần Văn Bé Năm - Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy thay ông Nguyễn Thanh Hoàng, do đã nghỉ hưu.

2. Ông Nguyễn Văn Mừng - Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh thay ông Nguyễn Minh Tuấn, do điều động công tác khác.

3. Ông Võ Văn Hưởng - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh thay ông Nguyễn Thành Duy, do điều động công tác khác.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, thành viên BCĐ CTBVBMNN tỉnh và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                              (T.Trang nguồn QĐ 599/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan