Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng dự án khu phố Hoa Lan, phường 8, thành phố Vĩnh Long

Ngày 28/3/2018, Ông Lê quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành công văn số 989/UBND-KTN về việc Chấp thuận chủ trương điều chỉnh chức năng khu đất lô E, trước đây thuộc chức năng nhà nghỉ sang mục đích đất ở đô thị, của dự án Khu phố Hoa Lan, tại  phường 8, thành phố Vĩnh Long, do Doanh nghiệp tư nhân bất động sản Toàn Quốc làm chủ đầu tư.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long và Giám đốc DNTN Bất động sản Toàn Quốc triển khai, thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng nhà ở theo đúng quy định của pháp luật./.

                                                (T.Trang nguồn CV 989/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan