Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Chấp thuận chủ trương về nguyên tắc cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm mua sắm bán lẻ Vĩnh Long.

Ngày 15/3/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 809/UBND-KTTH về việc Chấp thuận chủ trương về nguyên tắc cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đông Dương) thực hiện thủ tục đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm mua sắm bán lẻ Vĩnh Long.

            Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan; Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan./.

                                                       (T.Trang nguồn CV 809/UBND-KTTH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan