Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050:

Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi nghiên cứu: toàn tỉnh Vĩnh Long tổng diện tích 1.525,7km², với 08 đơn vị hành chính trực thuộc, dân số năm 2016 là 1.048.633 người. Dự kiến đến năm 2020: dân số khoảng 1.100.000 - 1.122.000 người, đến năm 2030 dân số khoảng 1.200.000 - 1.235.000 người.

Tính chất vùng theo quy hoạch được duyệt: là đầu mối giao thông quan trọng của vùng ĐBSCL về đường bộ, đường thủy và đường sắt, trung tâm kho vận của vùng ĐBSCL có vai trò như một bản lề của hai trục hành lang kinh tế đô thị vùng ĐBSCL - Hồ Chí Minh – Phnôm Pênh; là trung tâm nông nghiệp chuyên canh về lúa và cây ăn trái, nông nghiệp công nghệ cao của vùng ĐBSCL; là trung tâm công nghiệp đa ngành, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp công nghệ cao của vùng; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học công nghệ sinh học của vùng ĐBSCL và Quốc gia và là trung tâm thương mại, du lịch sinh thái vùng sông nước, du lịch lịch sử văn hóa cấp vùng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 378/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan