Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Lễ công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bình Minh đến năm 2035.

Ngày 20/3/2018, tại Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh, Sở Xây dựng kết hợp với UBND thị xã Bình Minh tổ chức buổi Lễ công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bình Minh đến năm 2035.

Tính chất, mục tiêu và những yêu cầu đặt ra xuyên suốt đối với nội dung của đồ án quy hoạch, đó là: thị xã Bình Minh là đô thị cấp vùng (dự kiến năm 2020 đạt đô thị loại III và định hướng sau năm 2035 đạt đô thị loại II theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long), là đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật phía Nam của tỉnh Vĩnh Long, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và kho vận; du lịch sinh thái đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng./.

                                                                                 M.Nguyệt

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan