Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Chấp thuận chủ trương về nguyên tắc cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.

Ngày 08/3/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành công văn số 711/UBND-KTTH về việc Chấp thuận chủ trương về mặt nguyên tắc cho nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Nova Phù Sa) thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.

          Đồng thời, Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan./.

                                                           (T.Trang nguồn CV 711/UBND-KTTH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan