Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Hỗ trợ khác cho 05 hộ dân Dự án Đường từ Quốc lộ 53 đến đường Võ Văn Kiệt, phường 3, TP Vĩnh Long

Ngày 01/3/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chấp thuận chủ trương hỗ trợ khác cho 05 hộ dân bị giải tỏa nhà ở bởi công trình Đường từ Quốc lộ 53 đến đường Võ Văn Kiệt, phường 3,  thành phố Vĩnh Long, do nhà xây dựng trên đất nông nghiệp không có giấy phép xây dựng; mức hỗ trợ khác bằng 80% giá trị bồi thường nhà theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long chủ trì, phối hợp  với Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Chánh Thanh tra tỉnh triển khai trình tự, thủ tục lập phương án hỗ trợ khác, thẩm định và phê duyệt chi trả theo đúng quy định hiện hành./.

                                                                       Hải Yến (nguồn 639/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan