Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình Đường vào Khu dân cư Phước Thọ phường 3, thành phố Vĩnh Long (đoạn từ cầu Kênh mới đến hết ranh đất Khu dân cư Phước Thọ).

Ngày 05/02/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành thông báo Kết quả thẩm định số 167/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình Đường vào Khu dân cư Phước Thọ phường 3, thành phố Vĩnh Long (đoạn từ cầu Kênh mới đến hết ranh đất Khu dân cư Phước Thọ).

- Tên công trình: Đường vào Khu dân cư Phước Thọ phường 3, thành phố Vĩnh Long (đoạn từ cầu Kênh mới đến hết ranh đất Khu dân cư Phước Thọ).

       - Giải pháp thiết kế chủ yếu: Phần đường: Nền đường đào đến cao độ thiết kế, đắp bằng cát dày 100cm: 50 cm trên cùng đầm chặt K98; 50cm tiếp theo đầm chặt K95; Trải lớp vải địa kỹ thuật trên nền đường đào, cường độ ≥ 15KN/m, mô đun đàn hồi trên lớp cát đắp nền đường tối  thiểu 40Mpa.

       - Kết cấu áo đường bê tông nhựa: Gồm các lớp cấu tạo: Bê tông nhựa nóng (BTNC 9,5) dày 5cm, KxEyc=132Mpa; Lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2; Bê tông nhựa nóng (BTNC 19) dày 7cm, Ett=120Mpa; Lớp nhựa thấm bám T/C nhựa 1,0kg/m2; Cấp phối đá đá dăm loại I dày 15cm, (K ≥ 0,98), Ett=95Mpa; Cấp phối đá đá dăm loại II dày 25cm, (K ≥ 0,98), Ett=78Mpa; Lớp vải địa kỹ loại không dệt, cường độ ≥ 25KN;….

 

- Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông, cấp III.

- Thuộc dự án đầu tư: Đường vào Khu dân cư Phước Thọ phường 3, thành phố Vĩnh Long (đoạn từ cầu Kênh mới đến hết ranh đất Khu dân cư Phước Thọ).

- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý Đô thị, thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 05, đường 8/3, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Điện thoại: 0703.823.284.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Ngân sách tỉnh hỗ trợ).

- Địa điểm xây dựng: Phường 3, thành phố Vĩnh Long.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Thịnh.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm thẩm định - Kiểm định công trình Giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Mỹ Thuận.

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình Đường vào Khu dân cư Phước Thọ phường 3, thành phố Vĩnh Long (đoạn từ cầu Kênh mới đến hết ranh đất Khu dân cư Phước Thọ), đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

                                                                             Anh Tuấn (Nguồn 167/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan