Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh,thị xã Bình Minh (đoạn từ cầu cái Vồn lớn đến đường Phan Văn Quân).

Ngày 05/02/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành thông báo Kết quả thẩm định số 168/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh,thị xã Bình Minh (đoạn từ cầu cái Vồn lớn đến đường Phan Văn Quân).

- Tên công trình: Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh,thị xã Bình Minh (đoạn từ cầu cái Vồn lớn đến đường Phan Văn Quân).

- Giải pháp thiết kế chủ yếu: Đoạn từ cầu cái vồn lớn đến đường Phan Văn Quân: Vỉa hè làm mới vị trí (1, 3, 4, 5), đoạn (2, 3, 4). Kết cấu vỉa hè: Lát gạch terrazzo đá mài loại AA(400x400x32); láng nền dày 30mm, vữa xi măng mác 75; bê tông lót đá 40x60 mác 100, dày 100mm; cát tôn nền dày trung bình 300mm.

+ Cải tạo lại đường nhựa (có các đoạn cống đi qua): Láng nhựa 3 lớp dày 45mm; tưới nhựa dính bám; cấp phối đá dăm loại I dày 200mm; cấp phối đá dăm loại II dày 600mm; cát nền (tận dụng lại khối lượng cát đào).

+ Cải tạo lại đường đan (có các đoạn cống đi qua): Đan bê tông cốt thép mác 250 dày 70mm; tấm nilon lót đan; lớp cát bù vênh.

+ Ram dốc dành cho người khuyết tật: Ram dốc bố trí lên các đoạn vỉa hè có gạch lát dẫn hướng cho người khuyết tật.

- Hệ thống thoát nước: Đoạn 1 (từ cầu Cái Vồn Lớn đến cầu Bình Minh):

+ Vị trí 1,2 - đoạn 1: Rãnh thoát nước thành BTCT đá 1x2 mác 200, lớp bê tông đá 4x6 mác 100 dày 100, nền gia cố cừ tràm, nắp đan BTCT…,

 

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh, thị xã Bình Minh (đoạn từ cầu cái Vồn lớn đến đường Phan Văn Quân), đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

                                                                             Nga (Nguồn 168/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan