Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 01/02/2018, Ông Lê Quang Trung , Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể như sau: 

Công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. Do Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm Chủ đầu tư. Công trình xây dựng tại Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Phát Lam Sơn (TNHH) được giao làm tổ chức tư vấn lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Vĩnh Long là đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán

Công trình thuộc loại Công trình dân dụng, cấp 3. Được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Dự toán xây dựng công trình khoảng 19 tỷ đồng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Lao động Thương Binh và Xã hội (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước; Đồng thời giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn 257/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan