Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Ngày 01/02/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 95/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, qua đó phân bố các vùng phát triển kinh tế gồm:

- Vùng I (Vùng trung tâm): Là vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh, bao gồm TP. Vĩnh Long và huyện Long Hồ và huyện Mang Thít; Hạt nhân là đô thị TP. Vĩnh Long. Thế mạnh của vùng là phát triển đô thị, trung tâm công nghiệp; trung tâm giáo dục – đào tạo; trung tâm du lịch, giải trí chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc gia; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa, rau màu và cây trái.

- Vùng II (Vùng đối trọng phía Tây): Là vùng phát triển kinh tế động lực phía Tây của tỉnh, bao gồm TX. Bình Minh, huyện Tam Bình, và huyện Bình Tân; Hạt nhân là đô thị Bình Minh. Thế mạnh của vùng là phát triển đô thị, công nghiệp tập trung (đa ngành, chuyên ngành, công nghiệp cảng và dịch vụ kho vận), thương mại, du lịch sinh thái và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

- Vùng III (Vùng đối trọng phía Đông): Là vùng phát triển kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Vĩnh Long, bao gồm huyện Vũng Liêm, huyện Trà Ôn; Hạt nhân là thị đô thị Vũng Liêm. Thế mạnh của vùng là phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao; phát triển thương mại cấp tiểu vùng, du lịch sinh thái, phát triển cụm công nghiệp công nghệ cao và cảng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

M.Nguyệt (nguồn NQ số 95/NQ-HĐND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan