Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Chủ trương xây dựng Tàng kinh các (Hô Trây) trong khuôn viên chùa Đại Thọ (Ba Phố)

Ngày 06/02/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành công văn số 466/UBND-VX về việc Chấp thuận chủ trương cho xây dựng Tàng kinh các (Hô Trây) trong khuôn viên di tích chùa Đại Thọ (Ba Phố), tọa lạc tại ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình nhằm phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cụ thể như sau:

- Định vị xây dựng Tàng kinh các nằm bên phải chính điện của di tích chùa Đại Thọ (thuộc khu vực bảo vệ II theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa).

- Kinh phí xây dựng: Từ nguồn kinh phí của Ban Quản lý Di tích chùa Đại Thọ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với sở, ngành và địa phương liên quan hướng dẫn Ban Quản lý di tích chùa Đại Thọ lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định./.

                                                         (T.Trang nguồn CV 466/UBND-VX)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan