Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Xây dựng mô hình nông nghiệp thực nghiệm về giống cây ăn trái và hoa kiểng công nghệ cao của Trường Đại học Cửu Long trong giai đoạn chưa triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng công trình.

Ngày 19/01/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành công văn số 328/UBND-KTN về việc Thống nhất về chủ trương đầu tư mô hình nông nghiệp thực nghiệm về giống cây ăn trái, hoa kiểng công nghệ cao của Trường Đại học Cửu Long, tại thửa đất 1329, tờ bản đồ số 2, diện tích 108.200m2 ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, do Trường Đại học Cửu Long quản lý, nhằm mục đích cho giảng viên và sinh viên của trường học tập, thực hành, nghiên cứu ứng dụng và sản xuất (trong giai đoạn chưa triển khai  quy hoạch chi tiết).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long liên hệ với Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thủ tục thực hiện xây dựng mô hình nông nghiệp thực nghiệm nêu trên, trong giai đoạn chưa triển khai quy hoạch chi tiết của trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

                                                     (T.Trang nguồn CV 328/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan