Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Công bố khu vực sạt lở nguy hiểm khẩn cấp tại phường 1, thành phố Vĩnh Long

Ngày 19/01/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc công bố khu vực sạt lở nguy hiểm khẩn cấp (đoạn từ nhà lồng chợ cá Vĩnh Long đến giáp Bến tàu khách thành phố Vĩnh Long), tại phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

                                                        (T.Trang nguồn QĐ 168/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan