Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Về việc bố trí trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long cho Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường quản lý, sử dụng

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc bố trí trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long cho Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường quản lý, sử dụng.

Bố trí trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm B, phường 1, thành phố Vĩnh Long (nay là số 62 Nguyễn Thị Minh Khai khóm Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long) cho Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường quản lý, sử dụng:

-         Diện tích đất 720,9 m2.

-         Diện tích sàn sử dụng: 520,9 m2.

-         Giá trị quyền sử dụng đất theo sổ sách kế toán: 2.812.680.000 đồng.

-         Nguyên giá nhà và tài sản gắn liền với đất theo sổ sách kế toán: 547.457.000 đồng.

-         Giá trị còn lại nhà và tài sản gắn liền với đất theo sổ sách kế toán: 1.040.817 đồng.

Giao Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện bàn giao, tiếp nhận và hạch toán tăng, giảm tài sản trên đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

            H. Thắm (nguồn Quyết định số 145/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan