Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 15/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng  Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với những mục tiêu: Phát triển vùng theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; có vai trò, vị thế quan trọng đối với quốc gia và khu vực Đông Nam Á; thành vùng trọng điểm quốc gia về sản xuất nông nghiệp và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch sinh thái cảnh quan sông nước; Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường cảnh quan sinh thái đặc trưng của vùng hạ lưu sông Mêkông, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phạm vi, quy mô: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Tổng diện tích toàn vùng khoảng 40.604,7 km2.  Dự báo đến năm 2030 dân số toàn vùng khoảng 18 - 19 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa 35% - 40%. Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 70.000 - 90.000 ha, bình quân 90 - 120 m2/người.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (Quyết định số 68/QĐ-TTg) 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan