Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Thông qua ý tưởng quy hoạch của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra phiên họp để thông qua ý tưởng quy hoạch của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050 do Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) lập quy hoạch, thành phần tham dự gồm Thường trực Tỉnh Ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ.

 

 

 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long lần này có ý nghĩa rất quan trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư không chỉ của thành phố Vĩnh Long mà còn của cả tỉnh. Theo ý tưởng quy hoạch thì tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Vĩnh Long  định hướng hình thành Đô thị Nông nghiệp - Đô thị Du lịch - Đô thị có chất lượng sống cao./.

                                          M.Nguyệt

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan