Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Tuyến ống cấp nước D63 xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn và xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

  Ngày 14/11/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long ban hành Kết quả thẩm định số 1777/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Tuyến ống cấp nước D63 xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn và xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

- Tên công trình: Tuyến ống cấp nước D63 xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn và xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Công trình có 3 tuyến chính nằm trên Đường liên ấp Mỹ Phó - Mỹ Hưng và tổ 10 đến tổ 17 ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn; Đường đất Sóc Tro, ấp An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

- Địa điểm xây dựng: Đường liên ấp Mỹ Phó - Mỹ Hưng và tổ 10 đến tổ 17 ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn; Đường đất Sóc Tro, ấp An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Tư vấn Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Tuyến ống cấp nước D63 xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn và xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định trên để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./. 

                                                                             Thảo (Nguồn 1777/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan