Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Phù Ly, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (Phần bổ sung).

  Ngày 09/11/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long ban hành Kết quả thẩm định số 1752/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Phù Ly, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (Phần bổ sung).

- Tên công trình: Trường Tiểu học Phù Ly, xã Đông Bình,thị xã Bình Minh (Phần bổ sung).

- Nội dung và quy mô đầu tư: Thiết bị giảng dạy, học tập; Đường dây trung thế 12,7kV + trạm 37,5kVA.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (Phần bổ sung không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt).

- Địa điểm xây dựng: Ấp Phù Ly 1, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Phù Ly, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (Phần bổ sung). Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định trên để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./. 

                                                                             Thảo (Nguồn 1752/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan