Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  đã ban hành quyết định số 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh, như sau:

 - Khu nhà ở khóm 3, phường 8, TPVL, Vĩnh Long gồm 06 căn đơn giá cho thuê: 3.961 đồng/m2/tháng.

- Khu nhà ở đường Phạm Thái Bường, phường 4, TPVL, Vĩnh Long gồm 18 căn đơn giá cho thuê: 3.961 đồng/m2/tháng.

- Khu nhà ở đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 4, TPVL, Vĩnh Long gồm 02 căn đơn giá cho thuê: 3.961 đồng/m2/tháng.

- Khu nhà ở đường Phạm Hùng, Phường 9, TPVL, Vĩnh Long gồm 16 căn đơn giá cho thuê: 3.260 đồng/m2/tháng."

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018./.

Kim Ngân (Nguồn: Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan