Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả đánh giá chứng chỉ năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

theo đó, Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực Thông báo về kết quả đánh giá năng lực của các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực không đạt yêu cầu về tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân Kim Bửu

2. Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát Nguyên

Xem thông báo 2006/TB-SXD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan