Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp An Phú – Phú Cường, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

Nhằm kết nối đồng bộ với công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần nâng chất tiêu chí số 2 (giao thông) trong xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 05/12/2017, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp An Phú – Phú Cường, xã Trung An, huyện Vũng Liêm.   

Theo đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũng Liêm được giao làm chủ đầu tư dự án.     

Dự án đầu tư xây dựng mới tuyến đường với chiều dài tuyến đường khoảng 2.385m, nền đường rộng 5,0m; mặt đường rộng 3,0m; tải trọng 5 tấn; cao độ +2,2m.

Dự án được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 2.600 triệu đồng); phần vốn còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Vũng Liêm và nguồn vốn vận động nhân dân đóng góp. Dự án thực hiện 02 năm 2018-2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũng Liêm triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.    

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                      Hải Yến (nguồn 2581/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan