Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp An Thuận – An Thành – Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ

Nhằm kết hợp đồng bộ với hệ thống công trình hiện có, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch của người dân, phục vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn,  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 05/12/2017, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp An Thuận – An Thành – Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ.

Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ được giao làm chủ đầu tư dự án.     

Dự án đầu tư xây dựng mới tuyến đường với chiều tuyến khoảng 2.221m; nền đường 6,5m; bề rộng mặt đường 3,5m; tải trọng 5 tấn; Đầu tư xây dựng mới cống BTCT ngang đường (08 cống), đường kính cống từ 60 ÷ 80cm.

Ngoài ra, công trình còn đầu tư hạng mục hệ thống cấp, thoát nước dọc đường nhằm đảm bảo nhu cầu tưới tiêu và sinh hoạt của người dân phục vụ thi công công trình và các hạng mục khác nhằm hoàn chỉnh công trình.

Dự án được đầu tư từ  nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 7.800 triệu đồng); phần vốn còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Long Hồ và nguồn vốn vận động nhân dân đóng góp. Dự án thực hiện trong 02 năm 2018 - 2020. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.    

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                      Hải Yến (nguồn 2580/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan