Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được phép xả nước thải vào nguồn nước sông Cổ Chiên.

 Ngày 15/12/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2673/GP-UBND cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long địa chỉ tại số 02, đường Hưng Đạo Vương phường 1 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long được phép xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chính như sau:

1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Cổ Chiên.

2. Vị trí nơi xả nước thải: số 02, đường Hưng Đạo Vương phường 1 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tọa độ (VN 2000) : X= 1134395; Y= 0551321.

3. Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý được chảy qua rảnh thoát nước BTCT bề rộng B = 500, sau đó chảy vào hố ga cống công cộng chảy ngầm ra sông Cổ Chiên theo phương thức: tự chảy, chảy tràn, xả ngầm, xả ven bờ.

4. Chế độ xả nước thải: 01 lần xả/ngày, 01 lần xả là 03 giờ

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất : 300m3/ ngày đêm.

6. Thời hạn của giấy phép: 08 năm, kể từ ngày được cấp giấy phép.

7. Chất lượng nước thải: Các thông số giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải được phép xả thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) với hệ số   = 1,1.

 

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn tối đa

1

pH

mg/l

5,5 - 9

2

(200 C)

mg/l

39,6

3

COD

mg/l

99

4

Chất rắn lơ lửng

mg/l

66

5

Amoni (tính theo N)

mg/l

6,6

6

Clo dư

mg/l

1,32

7

Coliform

Vi khuẩn/100ml

3.000

 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND : thành phố Vĩnh Long, phường 1 và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long  chịu trách nhiệm thi hành Giấp phép này.

                                            Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký./.

                                                                   T.Trang (nguồn GP 2673/GP-UBND).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan