Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Về việc điều chuyển 06 căn nhà liền kế tại khóm 3, phường 8, thành phố Vĩnh Long từ Sở Xây dựng sang Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở để bố trí làm nhà ở công vụ

Ngày 14/12/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc Điều chuyển 06 căn nhà liền kế tại khóm 3, phường 8, thành phố Vĩnh Long từ Sở Xây dựng sang Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở để bố trí làm nhà ở công vụ như sau:

 

 

STT

 

CẤP HẠNG

 

NĂM XD

 

NĂM ĐƯA VÀO SD

GIÁ TRỊ THEO SSKT

 

SỐ TẦNG

DIỆN TÍCH XD (m2)

TỔNG DIỆN TÍCH SD (m2)

 

NGUYÊN GIÁ

 

GIÁ TRỊ CL

SỐ NHÀ 58B2

4

2011

2012

423.943.645

423.943.645

1

71,6

82,7

SỐ NHÀ 58B3

4

2011

2012

468.184.391

468.184.391

1

75,4

91,75

SỐ NHÀ 58B4

4

2011

2012

470.157.682

470.157.682

1

79,1

91,75

SỐ NHÀ 58B5

4

2011

2012

452.424.433

452.424.433

1

73,4

88,6

SỐ NHÀ 58B6

4

2011

2012

454.024.399

454.024.399

1

76,4

88,6

SỐ NHÀ 58B7

4

2011

2012

455.944.358

455.944.358

1

80

88,6

TỔNG CỘNG

 

 

2.724.678.908

2.724.678.908

 

455,9

532

 

Giao Sở Xây dựng phối hợp Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở thực hiện bàn giao, tiếp nhận và hạch toán tăng, giảm tài sản trên đúng quy định.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.                                                           

                T.Trang (nguồn QĐ 2647/QĐ-UBND).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan