Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Kết luận của ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Tham dự buổi làm việc có: ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Minh Tho - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Quang Khải - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long.

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn và địa phương báo cáo, đề xuất hướng giải quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

- Việc bàn giao phần Dự án Kè sông Cổ Chiên đoạn phường 9, thành phố Vĩnh Long đã hoàn thành: Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát, chỉ đạo bàn giao đầy đủ cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý, theo thẩm quyền, phần Dự án Kè sông Cổ Chiên, đoạn qua phường 9, đã được thực hiện hoàn thành, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Về việc cho phép, mở bến thủy nội địa: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chính trong việc cho phép mở bến thủy nội địa tại phường 9, thành phố Vĩnh Long của bà Phạm Thùy Dương; đặc biệt chú ý phải đảm bảo an toàn giao thông, quy định về bảo vệ đê điều, không ảnh hướng đến kết cấu công trình Kè sông Cổ Chiên trong quá trình thi công và hoạt động bến thủy của bà Phạm Thùy Dương.

- Về việc thẩm định vị trí, quy mô, giải pháp thi công và các quy định về bảo vệ đê điều...khi mở bến thủy nội địa ngang qua Kè sông Cổ Chiên: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, thẩm định cụ thể, đảm bảo các quy định của pháp luật và không ảnh hưởng, tác động xấu đến kết cấu công trình Kè sông Cổ Chiên.

- Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, kiểm tra, xem xét trước khi cấp phép xây dựng công trình; nếu vượt thẩm quyền, báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định./.

                                                                     H.Ngân (Nguồn 97/TB-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan