Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ chợ Tầm Vu – Đường tỉnh 908, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, kết hợp đồng bộ hệ thống công trình hiện có, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân vùng dự án, nâng chất tiêu chí số 2 về giao thông, phục vụ xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 05/12/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 2579/QĐ-UBND  duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ chợ Tầm Vu – Đường tỉnh 908, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân.

Công trình được đầu tư xây dựng mới với chiều dài tuyến đường khoảng 2.510m, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m, tải trọng 5 tấn. Đồng thời, công trình còn đầu tư 04 cống, đường kính từ 120÷150cm và 05 bọng, đường kính 40cm và cầu BTCT, chiều dài cầu khoảng 48,8m; chiều rộng cầu 4,5m (trong đó bề rộng mặt cầu thông xe 4,0m); tải trọng 8 tấn. Đồng thời, công trình còn đầu tư hạng mục đường vào cầu và đường dân sinh.

Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân làm chủ đầu tư; được đầu tư bằng  vốn ngân sách Nhà nước (Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 11.000 triệu đồng; Phần còn lại sử dụng ngân sách huyện Bình Tân và nguồn vốn vận động nhân dân đóng góp); thực hiện trong 02 năm 2018-2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn 2579/QĐ-UBND)

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan