Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trung tâm Hành chính huyện Long Hồ, Hạng muc: Nhà ăn 200 chỗ + Hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ, phục vụ (Nhà máy phát điện, nhà xe 02 bánh, cột cờ, ...)

Ngày 07/12/2017, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 2596/QĐ-UBND Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trung tâm Hành chính huyện Long Hồ, Hạng muc: Nhà ăn 200 chỗ + Hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ, phục vụ (Nhà máy phát điện, nhà xe 02 bánh, cột cờ, ...). Theo đó:

          Công trình thuộc dự án  Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành chính huyện Long Hồ. Do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ làm chủ đầu tư. Xây dựng tại  Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh  Long.

Công trình được thực hiện bằng nguồn Vốn ngân sách Nhà nước (Nguồn kết dư ngân sách huyện Long Hồ và kinh phí bán đấu giá trụ sở trụ sở cũ của huyện Long Hồ). Tổng dự toán công trình khoảng 28 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ) triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

H.Yến  (nguồn 2596/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan