Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Hội thảo phản biện xã hội thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Ngày 17/11/2017, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo phản biện xã hội thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phần tham dự gồm các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các thành viên Hội đồng phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

 

 

Đây là bước lấy ý kiến phản biện xã hội đối với đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân thông qua đồ án quy hoạch nêu trên theo quy định./.

                                                                                                                M.Nguyệt

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan