Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan:

Ngày 20/11/2017, Chính phủ có công văn số 12324/VPCP-CN về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Qua đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của các Bộ liên quan đối với các nội dung của dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Giao Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan được biết, thực hiện./.

                                                                                         M.Nguyệt (nguồn 12324/VPCP-CN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan