Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Xây dựng nhà lồng chợ nông sản cụm dân cư khóm 1, phường Thành Phước

Ngày 20/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4675/UBND-KTN về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư nhà lồng chợ nông sản cụm dân cư khóm 1, phường Thành Phước, thuộc chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 trên địa bàn thị xã Bình Minh.

Cụ thể:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh.

- Tổng dự toán ước tính: 3.400.000.000đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2018.

- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn bán 30% nền sinh lợi của Chương trình.

- Phương thức đầu tư: Thực hiện theo Công văn số 3365/UBND-KTTH, ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao cho Giám đốc Sở Xây dựng - Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các sở ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh./.

                                                                                       H.Ngân (nguồn 4675/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan