Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Sen, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

Ngày 09/11/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành thông báo Kết quả thẩm định số 1751/SXD-QLXD về việc Thông báo kết quả thẩm định bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Sen, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

- Tên công trình: Trường Mầm non Hoa Sen, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (Bổ sung dự toán thiết bị và hạng mục Đường dây trung thế 12,7kV và trạm 37,5KVA)

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (Phần bổ sung không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt).

- Địa điểm xây dựng: Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Phát Lam Sơn (TNHH).

- Nhà thầu lập thiết dự toán xây dựng hạng mục Đường dây trung thế 12,7kV và trạm 37,5KVA là Công ty Điện lực Vĩnh Long.

- Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty Kiến trúc Thuận Thành (TNHH).

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi Cục Giám định xây dựng tỉnh Vĩnh Long; Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

- Chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát thiết kế, nhà thầu thẩm tra, nhà thầu thẩm định giá hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong các Báo cáo kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế và an toàn, chất lượng công trình xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo về kết quả thẩm định bổ sung thiết kế dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Sen, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành.

          Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

                                                                                             Nga (nguồn 1751/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan