Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng Công viên văn hóa huyện Trà Ôn.

Ngày 09/11/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành thông báo Kết quả thẩm định số 1753/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng Công viên văn hóa huyện Trà Ôn.

- Tên công trình: Công viên văn hóa huyện Trà Ôn.

- Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh (Nguồn vốn do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ).

- Địa điểm xây dựng: Khu 6, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế ATEC.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Giám định Chất lượng xây dựng  thuộc Chi cục Giám định Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Công viên văn hóa huyện Trà Ôn, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành.

               Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

 

                                                                                             Nga (nguồn 1753/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan