Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng phần phát sinh của công trình Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Bình.

Ngày 02/11/2017, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ký Quyết định số 213/QĐ-SXD về việc Phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng phần phát sinh của công trình Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Bình.  

- Tên công trình: Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Bình (Bổ sung dự toán phần phát sinh).   

- Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu: Phần phát sinh khối lượng của hạng mục sân, cải tạo rãnh thoát nước, đèn chiếu sáng.

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Địa điểm xây dựng: Khóm 2, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình.

- Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Vốn Trung ương ủy quyền thực hiện công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sĩ phân bổ cho tỉnh Vĩnh Long năm 2017( Sử dụng chi phí dự phòng và chi phí cho một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế).

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Quang Thịnh.

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Giám định Chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

   Tổ chức thực hiện Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành và lưu ý yêu cầu, kiến nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định số 1709/KQTĐ-SXD ngày 02/11/2017.

Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

                                                                                                Nga (nguồn 213/QĐ-SXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan