Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình Phim trường Truyền hình Vĩnh Long.

Ngày 06/11/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành thông báo Kết quả thẩm định số 1720/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình Phim trường Truyền hình Vĩnh Long.

- Tên dự án: Phim trường Truyền hình Vĩnh Long.

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Phim trường truyền hình Vĩnh Long xây dựng gồm có: Nhà điều hành 354m2 , Căn tin 462m2, chòi nghỉ giải lao 12m2 Cảnh quan biển nhân tạo 1527m2 , hồ nước, cảnh quan 01,02,03,04,05,06,07….., thiết bị, doanh cụ và các hạng mục khác.

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình dân dụng, cấp IV.

- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Tên Chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Địa chỉ: phường 4, thành phố Vĩnh Long.

- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

- Nhà thầu tham gia khảo sát, thiết kế: Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế và Đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng.

 

Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình Phim trường Truyền hình Vĩnh Long, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

                                                                                                Nga (Nguồn 1720/SXD-QLXD)

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan