Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Công nhận Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (viết tắt là VECAS) là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Ngày 02/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1140/QĐ-BXD về việc công nhận Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (viết tắt là VECAS) là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng, bao gồm:

1. Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng.

3. Thiết kế xây dựng công trình gồm: thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt.

4. Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

5. Kiểm định xây dựng.

6. Định giá xây dựng.

7. Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: HTV.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 78/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

                                                        T.Trang (nguồn QĐ 1140/QĐ-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan