Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/8/2017, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND về việc quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh (đính kèm Quy định).

          Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Chỉ huy  Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017./.

Xem Quy định đính kèm Quyết định

                                                        T.Trang (nguồn QĐ 24/2017/QĐ-UBND)

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan