Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình.

Ngày 18/10/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long ban hành Kết quả thẩm định số 1603/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình.

- Tên công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng mới Trụ sở làm việc (01 tầng); Nhà xe.

-  Loại, cấp  công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

- Địa điểm xây dựng: Ấp 5, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Long.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình. Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định trên để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./. 

                                                                   Minh Thảo (Nguồn 1603/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan