Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Đầu tư trên 9 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Bông Sen

Nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho việc học tập và giảng dạy của nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp xã Tân Lộc đạt chỉ tiêu thứ 5 trong 19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới.

Ngày 30/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Bông Sen, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình.

Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Bông Sen xã Tân Lộc, huyện Tam Bình đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của khoảng 248 trẻ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng và chi phí thiết bị; Còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Tam Bình). Công trình sẽ thực hiện trong năm 2018 - 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                   H.Ngân (nguồn 2307/QĐ-UNND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan