Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 31/10/2017 ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2320/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án "Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hội đồng do ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ:

- Tổ chức thẩm định Dự án "Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                             H.Ngân (nguồn 2320/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan