Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Đầu tư trên 20 tỷ đồng xây dựng công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy, Khối Đảng, Đoàn thể huyện Trà Ôn.

Nhằm tạo cơ sở vật chất khang trang, tạo điều kiện tốt cho tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy, Khối Đảng, Đoàn thể của huyện Trà Ôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tạo vẻ mỹ quan, từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở, góp phần nâng thị trấn Trà Ôn lên đô thị loại 4. 

Ngày 27/10/2017 UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy, Khối Đảng, Đoàn thể huyện Trà Ôn.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng 13,5 tỷ đồng; Các chi phí còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Trà Ôn). Được thực hiện trong năm 2018 - 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                   H.Ngân (nguồn 2293/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan