Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông tin văn bản mới
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án PPP thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Ngày 3/11/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có văn bản số 1717/SXD-KT&VLXD về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án PPP thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Cổ phần công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng kính đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu dự thảo và có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án PPP thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Nội dung góp ý gửi về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng trước ngày 8/11/2017.

Xem nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan