Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Ký kết hợp đồng lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050 giữa Sở Xây dựng Vĩnh Long và Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd.

Ngày 25/10/2017, ông Đoàn Thanh Bình Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long và Giám đốc Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd đã ký kết hợp đồng lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 . 

   

                                      Hình ảnh  buổi lễ ký kết hợp đồng                                   

Đồ án điều chỉnh QH chung  thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050 do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd là tổ chức tư vấn lập đồ án.

Phạm vi Quy hoạch gồm Thành phố Vĩnh Long, một phần huyện Long Hồ (các xã An Bình, Hòa Ninh, Thanh Đức, Tân Hạnh, Phước Hậu). Diện tích khoảng 111,54 km2. Thời gian thực hiện: 2016-2018. Tổng dự toán khoảng 17 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh.

 Mục tiêu của đồ án quy hoạch: Hướng đến xây dựng và phát triển thành phố Vĩnh Long trở thảnh đô thị loại II vào năm 2020 và đô thị loại I vào năm 2030; Hướng đến tăng cường, quản lý, thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu; QH chung làm cơ sở để quản lý quy hoạch và xây dựng chính sách quản lý phát triển đô thị./.

Hải Yến

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan