Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Long Hồ

Ngày 17/10/2017, Cục thuế tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định số 998/QĐ-CT về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Long Hồ, gồm các thành viên sau:

1.Ông Đoàn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh - Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn.

2.Ông Huỳnh Vân Hải, Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Long - Phó chủ tịch Hội đồng tuyển chọn.

3.Ông Trần Hoài Hiệp, Phó Giám đốc Sở xây dựng Vĩnh Long-  Phó chủ tịch Hội đồng tuyển chọn.

4.Ông Nguyễn Quốc Duy, Phó Giám đốc Sở xây dựng Vĩnh Long - Thành viên.

5.Ông Đặng Văn Danh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Long - Thành viên.

6.Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Phòng Quy hoạch Kiến trúc Sở xây dựng - Thành viên.

7. Bà Bùi Thị Nguyệt Linh, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xây dựng Sở xây dựng - Thành viên.

8. Bà Mai Minh Nguyệt, chuyên viên Phòng Quy hoạch Kiến trúc Sở xây dựng – Thành viên.

9. Ông Trần Lê Triêu Thất, Trưởng phòng thẩm tra Trung tâm giám định Chất lượng Xây dựng - Thành viên.

10. Ông Nguyễn Văn Ngọc Thảo, chuyên viên phòng HCQTTVAC – Thành viên.

11. Ông Phạm Hoàng Lâm, chuyên viên phòng HCQTTVAC – Thành viên  kiêm Thư ký hội đồng.

- Hội đồng tuyển chọn phương án có trách nhiệm: Thực hiện đánh giá, cho điểm, xếp hạng và lựa chọn phương án thiết kế. Kết quả đánh giá của Hội đồng là cơ sở để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long trình Tổng cục Thuế xem xét, lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Long Hồ.

- Hội đồng tuyển chọn phương án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 998/QĐ-CT)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan