Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Phim trường Truyền hình Vĩnh Long

Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh  đã có Quyết định số 2241/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Phim trường Truyền hình Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch: tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, với tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Tây hiện trạng giáp nhà máy nước Trường An.

+ Phía Bắc giáp đường nhựa lộ giới rộng 22m dọc theo sông Tiền.

+ Phía Nam giáp đường bê tông, đường nhựa, khu dân cư, theo quy hoạch giáp đường có lộ giới 26m.

+ Phía Đông giáp đường nhựa hiện hữu, khu dân cư, theo quy hoạch giáp đường có lộ giới 21m.

- Diện tích quy hoạch: khoảng 89.377,8m2.

- Tính chất: Là khu phim trường nội cảnh, phim trường ngoài trời kết hợp nơi nghỉ ngơi, lưu trú cho diễn viên, CB-CNV của Đài, khách mời,... và là không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

- Nguồn lực để thực hiện: Nguồn vốn phát triển sự nghiệp của Đài phát thanh -truyền hình Vĩnh Long.

          Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch UBND xã Tân Ngãi, Thủ trưởng các Tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                  M.Nguyệt (nguồn QĐ số 2241/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan