Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Nhân dân tỉnh, tại xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long

Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh  đã có Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Nhân dân tỉnh, tại xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch: tại ấp Tân Nhơn, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tứ cận như sau:

- Phía Bắc giáp đất ruộng của người dân.                   

- Phía Nam giáp rạch Bà Cả.

- Phía Đông giáp Hương lộ Tân Phú.

- Phía Tây giáp hướng tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và đất dân.

- Diện tích quy hoạch: 99.909m² (khoảng 10 ha).

- Tính chất: là khu nghĩa trang nhân dân tập trung của tỉnh

- Nguồn lực để thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn mời gọi đầu tư.

          Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Thủ trưởng các Tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 2228/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan